SYKEPLEIETJENESTER

Vi kan tilby sykepleietjenester både på klinikken, men også i ditt hjem.

Vi kan blant annet tilby:
• Oppfølging av sykdom
• Akutt besøk
• Vitale målinger (eks. blodtrykk, puls, SpO2) samt oppfølging av disse
• Oppfølging og veiledning ved diabetes
• Administrering av medikamenter
• Sårstell
• Samtale og veiledning til pårørende
• Injeksjoner
• Andre medisinske prosedyrer