• Allmennmedisin
  • Akuttmedisin
  • Forebyggende medisin
  • Små kirurgiske inngrep og sårbehandling samme dag
  • Evidensbasert fysisk testing og trening som behandlingsform og forebygging av livsstilssykdommer (Evibase.no)
  • Videre operative og ikke-operative intervensjoner i samarbeid med våre partnere
  • Fysioterapi
  • Estetisk medisin
  • Klinisk ultralyd
  • Dermatologi